Öğretim Görevlisi AHMET BİLİCİ

Öğretim Görevlisi AHMET BİLİCİ

  Öğretim Görevlisi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Pr. - Öğretim Görevlisi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Pr. - Öğretim Görevlisi

Uluslararası kongre, sempozyum, panel ve çalıştay gibi bilimsel toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri
Bildiri Adı Yılı Etkinlik Adı
A RISK ANALYSIS MODEL FOR FUKUSHIMA RADIOACTIVE FALLOUT 2012 19. İSTATISTIKSEL FIZIK GÜNLERI
TRANSPORT MODELING OF 137CS RELEASED FROM THE FUKUSHIMA DAIICHI NUCLEAR POWER PLANT ACCIDENT 2018 5TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMPUTATIONAL AND EXPERIMENTAL SCIENCE AND ENGINEERING, (ICCESEN-2018), 12-16 OCTOBER 2018, ANTALYA-TURKEY, (ORAL PRESANTATION), INTERNATIONAL CONFERENCE ON PHYSICAL CHEMISTRY AND FUNCTIONAL MATERIALS (PCFM’18)
TRIPLE DIAGRAM METHOD FOR PREDICTION OF RADON GAS (222RN) RECEIVED FROM OSMANIYE REGION 2018 INTERNATIONAL CONFERENCE ON PHYSICAL CHEMISTRY AND FUNCTIONAL MATERIALS (PCFM’18)
SPATIAL ANALYSIS MODELING FOR FUKUSHIMA RADIOACTIVE FALLOUT 2018 INTERNATIONAL CONFERENCE ON PHYSICAL CHEMISTRY AND FUNCTIONAL MATERIALS (PCFM’18)
THE ULTRAVIYOLET RADIATION TESTS ANALYSIS AND PHYSICAL CHARACTERISTICS OF OPTIC LENSES 2014 TFD-31
A FAST AND SIMPLE COMPUTER AIDED LIGHTING SIMULATOR 2018 INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCED TECHNOLOGIES, COMPUTER ENGINEERING AND SCIENCE (ICATCES 2018)
A FAST AND SIMPLE COMPUTER AIDED LIGHTING SIMULATOR 2018 INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCED TECHNOLOGIES, COMPUTER ENGINEERING AND SCIENCE (ICATCES’18),
ORMAN ENDÜSTRİSİNDE YAPAY SİNİR AĞLARININ PERFORMANSIÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME 2019 III. INTERNATIONAL MEDITERRANEANFOREST AND ENVIRONMENT SYMPOSIUM
Uluslararası kongre, sempozyum, panel ve çalıştay gibi bilimsel toplantılarda sözlü sunum, özet metin olarak yayımlanan veya poster olarak sergilenen bildiri
Bildiri Adı Yılı Etkinlik Adı
TRIPLE DIAGRAM METHOD FOR PREDICTION OF RADON GAS (222RN) RECEIVED FROM OSMANIYE REGION 2018 INTERNATIONAL CONFERENCE ON PHYSICAL CHEMISTRY AND FUNCTIONAL MATERIALS
SPATIAL ANALYSIS MODELING FOR FUKUSHIMA RADIOACTIVE FALLOUT 2018 PCFM’XX18
PREDICTION OF THE NATURAL RADIOANUCLIDES USING ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS 2017 X. INTERNATIONAL CONFERENCE ON NUCLEAR STRUCTURE PROPERTIES (NSP 2017)