Araştırma Görevlisi UĞUR BELEN

Araştırma Görevlisi UĞUR BELEN

  Araştırma Görevlisi Yakın Çağ Tarihi Anabilim Dalı - Araştırma Görevlisi Yakın Çağ Tarihi Anabilim Dalı - Araştırma Görevlisi Tarih, Kültür ve Sanat Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi - Müdür Yardımcısı

BAĞLI BİRİMLER

YAKIN ÇAĞ TARIHI ANABILIM DALI ARAŞTIRMA GÖREVLISI
İNSAN VE TOPLUM BILIMLERI FAKÜLTESI ARAŞTIRMA GÖREVLISI
TARIH, KÜLTÜR VE SANAT ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZI MÜDÜR YARDIMCISI