Doçent İBRAHİM YILMAZ

Doçent İBRAHİM YILMAZ

  Doçent Doktor Öğretim Üyesi Grafik Tasarımı Anabilim Dalı - Doktor Öğretim Üyesi Grafik Tasarımı Anabilim Dalı - Doçent Mimarlık Bölümü - Bölüm Başkanı Bina Bilgisi Anabilim Dalı - Anabilim Dalı Başkanı

BAĞLI BİRİMLER

GRAFIK TASARIMI ANABILIM DALI DOÇENT
SANAT, TASARIM VE MIMARLIK FAKÜLTESI DOKTOR ÖĞRETIM ÜYESI
MIMARLIK BÖLÜMÜ BÖLÜM BAŞKANI
BINA BILGISI ANABILIM DALI ANABILIM DALI BAŞKANI
GRAFIK TASARIMI ANABILIM DALI DOKTOR ÖĞRETIM ÜYESI