Doktor Öğretim Üyesi HAKAN ÖNDES

Doktor Öğretim Üyesi HAKAN ÖNDES

  Doktor Öğretim Üyesi İstatistik Anabilim Dalı - Doktor Öğretim Üyesi İstatistik Anabilim Dalı - Araştırma Görevlisi Doktor Ekonometri Bölümü - Bölüm Başkan Yardımcısı

BAĞLI BİRİMLER

İSTATISTIK ANABILIM DALI DOKTOR ÖĞRETIM ÜYESI
İKTISADI VE İDARI BILIMLER FAKÜLTESI DOKTOR ÖĞRETIM ÜYESI
EKONOMETRI BÖLÜMÜ BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISI
İSTATISTIK ANABILIM DALI ARAŞTIRMA GÖREVLISI DOKTOR