Doktor Öğretim Üyesi HAKAN ÖNDES

Doktor Öğretim Üyesi HAKAN ÖNDES

  Doktor Öğretim Üyesi İstatistik Anabilim Dalı - Doktor Öğretim Üyesi İstatistik Anabilim Dalı - Araştırma Görevlisi Doktor Ekonometri Bölümü - Bölüm Başkan Yardımcısı İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi - Dekan Yardımcısı

BAĞLI BİRİMLER

İSTATISTIK ANABILIM DALI DOKTOR ÖĞRETIM ÜYESI
İKTISADI VE İDARI BILIMLER FAKÜLTESI DOKTOR ÖĞRETIM ÜYESI
İKTISADI VE İDARI BILIMLER FAKÜLTESI DEKAN YARDIMCISI
EKONOMETRI BÖLÜMÜ BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISI
İSTATISTIK ANABILIM DALI ARAŞTIRMA GÖREVLISI DOKTOR