Öğretim Görevlisi FEHİM GÖZE

Öğretim Görevlisi FEHİM GÖZE

  Öğretim Görevlisi ÖĞRETİM GÖREVLİSİ Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı - Öğretim Görevlisi Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı - Öğretim Görevlisi İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü - Koordinatör İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü - Koordinatör İş Sağlığı ve Güvenliği Üst Kurulu - İş Sağlığı ve Güvenliği Üst Kurulu - Kişisel Verileri Koruma Komisyonu -

Tüm bilgilerinizi Personel Kimlik Sistemi'nden düzenleyebilirsiniz.

Akademik özgeçmiş bilgileri YÖKSİS tarafından sağlanmaktadır.

BAĞLI BİRİMLER

HALK SAĞLIĞI HEMŞIRELIĞI ANABILIM DALI ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
SAĞLIK BILIMLERI FAKÜLTESI ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
KIŞISEL VERILERI KORUMA KOMISYONU
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLIĞI ÜST KURULU
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLIĞI KOORDINATÖRLÜĞÜ KOORDINATÖR

İLETİŞİM BİLGİLERİ

E-Posta:

fgozeuzanti

Dahili:

4507

Dahili:

1104

AKADEMİK GÖREVLER

Detay

İSTATİSTİKSEL BİLGİLER

MAKALELER

Hemşirelik Bölümü birimine ait 286 makalenin 3 tanesi bu personele aittir.

Detay

BİLDİRİ VE KONGRELER

Hemşirelik Bölümü birimine ait 453 bildiri veya kongrenin 24 tanesi bu personele aittir.

Detay

KİTAPLAR

Hemşirelik Bölümü birimine ait 44 kitap veya kitap bölümünün 0 tanesi bu personele aittir.

Detay