CAN BORA KÖKSAL

CAN BORA KÖKSAL

  Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı - Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü - Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni

Tüm bilgilerinizi Personel Kimlik Sistemi'nden düzenleyebilirsiniz.

BAĞLI BİRİMLER

DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ
İDARI VE MALI İŞLER DAIRE BAŞKANLIĞI VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ

İLETİŞİM BİLGİLERİ

E-Posta:

ckoksaluzanti

ckoksaluzanti

Dahili:

1357