Doktor Öğretim Üyesi MEHMET ZAHİD ECEVİT

Doktor Öğretim Üyesi MEHMET ZAHİD ECEVİT

  Doktor Öğretim Üyesi İşletme Yönetimi Pr. - Doktor Öğretim Üyesi Erdek Meslek Yüksekokulu - Doktor Öğretim Üyesi Erdek Meslek Yüksekokulu - Yüksekokul Müdürü İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu - Yönetim ve Organizasyon Bölümü - Bölüm Başkanı

SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeksler tarafından taranan dergilerde yayımlanmış teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünde yayınlar dışındaki tam makale veya derleme
Makale Adı Yılı Dergi
YEŞIL KALITE ALGISI VE YEŞIL İMAJ ALGISININ MARKA İÇIN DAHA FAZLA ÖDEME İSTEĞI ÜZERINDEKI ETKISININ SAPTANMASI: YEŞIL GÖZ BOYAMANIN DÜZENLEYICI ROLÜ. 2018 BUSINESS AND MANAGEMENT STUDIES: AN INTERNATIONAL JOURNAL
Diğer hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale veya derleme
Makale Adı Yılı Dergi
TÜKETICILERIN MARKET ALIŞVERIŞ DAVRANIŞLARI 2020 ACADEMIC REVIEW OF CONSUMER BEHAVIOR AND RESEARCH
). DÜŞÜK FIYAT GARANTISI POLITIKASININ SATIN ALMA SONRASI FIYAT ARAŞTIRMASINA ETKISINDE FIYAT UZMANLIĞININ ROLÜ. 2015 FINANS POLITIK EKONOMIK YORUMLAR
PERAKENDECILER VE TÜKETICILER AÇISINDAN PERAKENDE MARKALAR: KAVRAMSAL BIR ÇERÇEVE 2017 KIRKLARELI ÜNIVERSITESI İKTISADI VE İDARI BILIMLER FAKÜLTESI DERGISI
TÜKETICILERIN YENILENMIŞ ÜRÜN SATIN ALMA NIYETINE ETKI EDEN FAKTÖRLERIN INCELENMESI 2022 BUSINESS AND MANAGEMENT STUDIES: AN INTERNATIONAL JOURNAL
ORGANIK ÜRÜNLERIN SOSYAL DEĞERI VAR MIDIR? TÜRKIYE ÜZERINE NITEL BIR ARAŞTIRMA 2022 EKONOMI, İŞLETME VE YÖNETIM DERGISI
MARKET ALIŞVERIŞLERINDE DÜŞÜK FIYAT ARAŞTIRMASININ DEMOGRAFIK ÖZELLIKLERE GÖRE İNCELENMESI 2021 BUCAK IŞLETME FAKÜLTESI DERGISI