Doktor Öğretim Üyesi MEHMET ZAHİD ECEVİT

Doktor Öğretim Üyesi MEHMET ZAHİD ECEVİT

  Doktor Öğretim Üyesi İşletme Yönetimi Pr. - Doktor Öğretim Üyesi Erdek Meslek Yüksekokulu - Doktor Öğretim Üyesi Erdek Meslek Yüksekokulu - Yüksekokul Müdürü İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu - Yönetim ve Organizasyon Bölümü - Bölüm Başkanı

Alanında yurtdışında yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı
Kitap Adı Yılı Yayınevi Yazarlar
İŞLETMELERDE YAPAY ZEKA KULLANIMI 2022 KRİTER YAYINEVI ECEVİT MEHMET ZAHİD
SOSYAL BİLİMLERDE GÜNCEL ARAŞTIRMALAR 2022 EKİN YAYINEVI DUMAN ORHAN, ECEVİT MEHMET ZAHİD
SELÇUK 4. ULUSLARARASI SOSYAL BILIMLER KONGRESI 2021 UBAK PUBLICATIONS DUMAN ORHAN, KURNAZ AYSEL, ECEVİT MEHMET ZAHİD
Alanında yurtdışında yayımlanan kitaplarda editörlük
Kitap Adı Yılı Yayınevi Yazarlar
TÜKETİM, YÖNETİM VE KALKINMA BAĞLAMINDA SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 2022 GAZI YAYINEVI
Alanında yayımlanan bilimsel kitap yazarlığı
Kitap Adı Yılı Yayınevi Yazarlar
MARKA GENİŞLEMESİNDE MARKA AŞKININ VE MARKA BENLİK BAĞININ ROLÜ 2023 GAZI KITAPEVI ECEVİT MEHMET ZAHİD