Doktor Öğretim Üyesi MEHMET ZAHİD ECEVİT

Doktor Öğretim Üyesi MEHMET ZAHİD ECEVİT

  Doktor Öğretim Üyesi İşletme Yönetimi Pr. - Doktor Öğretim Üyesi Erdek Meslek Yüksekokulu - Doktor Öğretim Üyesi Erdek Meslek Yüksekokulu - Yüksekokul Müdürü İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu - Yönetim ve Organizasyon Bölümü - Bölüm Başkanı

Ulusal kongre, sempozyum, panel ve çalıştay gibi bilimsel toplantı ve etkinliklerde sözlü olarak sunulan ve tam metinli olarak yayımlanan bildiri
Bildiri Adı Yılı Etkinlik Adı
SANAL/ÇEVRİMİÇİ ETKİNLİKLERİN SİSTEM ETKİNLİĞİ, DEĞER, MEMNUNİYET VE SADAKAT AÇISINDAN İNCELENMESİ 2021 SELJUK SUMMIT 4TH INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCES CONGRESS
Ulusal kongre, sempozyum, panel ve çalıştay gibi bilimsel toplantı ve etkinliklerde sözlü sunum, özet metin olarak yayımlanan veya poster olarak sergilenen bildiri
Bildiri Adı Yılı Etkinlik Adı
SÜRDÜRÜLEBİLİR AMBALAJIN KALİTE ALGISI VE SATIN ALMA NİYETİNE ETKİSİ: BİR MODEL ÖNERİSİ 2022 EGE 7TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES
SOCIAL MEDIA CONTENT MANAGEMENT OF BRANDS: THE EXAMPLE OF INSTAGRAM 2022 INTERNATIONAL MARMARA SOCIAL SCIENCES CONGRESS (IMASCON AUTUMN 2022)