Profesör ABDULKADİR ÖZDEMİR

Profesör ABDULKADİR ÖZDEMİR

  Profesör Bilişim Teknolojileri Anabilim Dalı - Profesör Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü - Bölüm Başkanı Bilişim Teknolojileri Anabilim Dalı - Anabilim Dalı Başkanı

Uluslararası kongre, sempozyum, panel ve çalıştay gibi bilimsel toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri
Bildiri Adı Yılı Etkinlik Adı
SON KULLANICININ SOSYAL MEDYA PLATFORMU KULLANIM TECRÜBELERİNE İLİŞKİN PAYLAŞIMLARININ İÇERİK ANALİZİ İLE İNCELENMESİ 2018 III. KAORU ISHIKAWA BUSINESS ADMISNISTRATION AND ECONOMY CONGRESS - CAPPADOCIA TURKEY
ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİNDE DEĞERLENDİRMENİN VERİ MADENCİLİĞİ İLE YAPILMASI 2016 3. ULUSLARARASI YÖNETIM BILIŞIM SISTEMLERI KONFERANSI
INVESTIGATION OF SKILLS AND TRAININGS OF BIG DATA SPECIALISTS IN TURKEY: LINKED-IN DATA MININGAPPLICATION 2019 INTERNATIONAL CONFERENCE ON DATA SCIENCE, MACHINELEARNING AND STATISTICS - 2019 (DMS-2019)?
ASKERİ ALANDA NESNELERİN İNTERNETİNİN KULLANIMI:KAVRAM, GEREKSİNİM VE KISITLAMALAR 2019 6. INTERNATIONAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS CONFERENCE“CONNECTEDNESS AND CYBERSECURITY”
BULUT BILIŞIMDE FELAKET KURTARMA TEKNIKLERININ İNCELENMESI 2018 ISAS-2018
A RESEARCH OF AGENDA EVALUATION OF TOURISM IN TURKEY WITH WEB MINING METHOD 2018 III. ULUSLARARASI DOĞU AKDENIZ TURIZM SEMPOZYUMU
BULUT BILIŞIMDE FELAKET KURTARMA TEKNIKLERININ İNCELENMESI 2018 2ND INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON INNOVATIVE APPROACHES IN SCIENTIFIC STUDIES
LEADERSHIP BEHAVIORS ANALYSIS WITH DATA MINING APPLICATIONS 2016 THE 2ND INTERNATIONAL CONFERENCE ON THE CHANGING WORLD AND SOCIAL RESEARCH
KAMPÜS AĞLARINDA POE AĞ ANAHTARLARIN GÜÇ TÜKETIMINI İZLENMESI 2016 3. ULUSLARARASI YÖNETIM BILIŞIM SISTEMLERI KONFERANSI
BULUT DEPOLAMA KULLANIMININ LOJİSTİK REGRESYON YARDIMIYLA ANALİZİ YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ LİSANS ÖĞRENCİLERİ ÖRNEĞİ 2016 3. ULUSLARARASI YÖNETIM BİLIŞIM SISTEMLERI KONFERANSI
KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİN KOBİ LERİN PAZARLAMA FAALİYETLERİNDE BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN KULLANIMI VE BİR UYGULAMA 2013 INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ON YOUNG RESEARCHERS
THE RELATIONSHIP BETWEEN SOCIO ECONOMIC DEVELOPMENT LEVELS OF PROVINCES AND GOVERNMENT SUPPORTS OF SME IN TURKEY A CANONICAL CORRELATION APPROACH 2012 CHALLENGES FOR ANALSIS OF THE BUSSINES AND THE ECONOMY-SCIENTIFIC CONFERENCE 2012-
E BELEDİYE HİZMETLERİNİN SUNUMUN FARKINDALIĞININARAŞTIRILMASI RİZE İLİ ÖRNEĞİ 2012 1ST INTERNATIONAL CONFERENCE "BUSINESS ADMINISTRATION AND CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY"
ORGANİZASYONLARDA MALİYET TASARRUFU SAĞLAYAN ETKİN BİR STRATEJİ SANALLAŞTIRMA TEKNOLOJİSİ 2012 1ST INTERNATIONAL CONFERENCE "BUSINESS ADMINISTRATION AND CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY"
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN YASAL OLMAYAN KOPYALAMALAR İLE İLGİLİ DAVRANISLARI VE DÜSÜNCELERİ 2010 INTERNATIONAL 8TH KNOWLEDGE, ECONOMY & MANAGEMENT CONGRESS PROCEEDINGS
TÜRKIYE’DEKI YÖNETIM BILIŞIM SISTEMLERI BÖLÜMÜ PROGRAM ÇIKTILARINA GÖRE SEKTÖRÜN YÖNETIM BILIŞIM SISTEMLERI UZMANI ADAYLARINDAN BEKLEDIĞI TEMEL BECERILER: METIN MADENCILIĞI ÇALIŞMASI 2022 5TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON DATA SCIENCE AND APPLICATIONS (ICONDATA’22)
E-BELEDIYE HIZMETLERI SUNUMUNUN FARKINDALIĞININ ARAŞTIRILMASI RIZE İLI ÖRNEĞI 2012 1. ULUSLARARASI İŞLETME YÖNETIMI VE KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK KONGRESI
ASKERI ALANDA NESNELERIN İNTERNETININ KULLANIMI: KAVRAM, GEREKSINIM VE KISITLAMALAR 2019 6. INTERNATIONAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS CONFERENCE, İSTANBUL, 2019.
ORGANIZASYONLARDA MALIYET TASARRUFU SAĞLAYAN ETKIN BIR STRATEJI SANALLAŞTIRMA TEKNOLOJISI 2012 INTERNATIONAL SCIENTIFIC PRACTICAL CONFERENECE
ÜNIVERSITE ÖĞRENCILERININ YASAL OLMAYAN KOPYALAMALAR İLE İLGILI DAVRANIŞLARI VE DÜŞÜNCELERI 2010 8TH KNOWLEDGE, ECONOMY MANAGEMENT CONGRESS PROCEEDINGS
ORGANIZASYONLARDA MALIYET TASARRUFU SAĞLAYAN ETKIN BIR STRATEJI SANALLAŞTIRMA TEKNOLOJISI 2012 1ST INTERNATIONAL CONFERENCE ”BUSINESS ADMINISTRATION AND CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY”
THE RELATIONSHIP BETWEEN SOCIO ECONOMIC DEVELOPMENT LEVELS OF PROVINCES AND GOVERNMENT SUPPORTS OF SMES IN TURKEY A CANONICAL CORRELATION APPROACH 2012 CHALLANGES FOR ANALYSIS OF THE BUSINESS AND THE ECONOMY SCIENTIFIC CONFERENCE
KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLI İŞLETMELERIN PAZARLAMA FAALIYETLERINDE BILGI VE İLETIŞIM TEKNOLOJILERININ KULLANIMI VE BIR UYGULAMA 2013 1.INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE OF YOUNG RESEARCHERS
LEADERSHIP BEHAVIORS ANALYSIS WITH DATA MINING APPLICATIONS 2016 THE 2ND INTERNATIONAL CONFERENCE ON THE CHANGING WORLD AND SOCIAL RESEARCH
THE RELATIONSHIP BETWEEN SOCIO ECONOMIC DEVELOPMENT LEVELS OF PROVINCES AND GOVERNMENT SUPPORTS OF SMES IN TURKEY A CANONICAL CORRELATION APPROACH 2012 „CHALLANGES FOR ANALYSIS OF THE BUSINESS AND THE ECONOMY-SCIENTIFIC CONFERENCE 2012
IOT TEKNOLOJILERI İLE AKILLI KAMPÜS UYGULAMASI 2022 12TH INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES-HUMANITIES AND EDUCATION
Uluslararası kongre, sempozyum, panel ve çalıştay gibi bilimsel toplantılarda sözlü sunum, özet metin olarak yayımlanan veya poster olarak sergilenen bildiri
Bildiri Adı Yılı Etkinlik Adı
MONITORING OF ENERGY CONSUMPTION IN CAMPUS NETWORKS IN THE CONTEXT OF GREEN COMPUTING 2018 5TH INTERNATIONAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS CONFERENCE
DECISION MAKING PROCESSES OF CAR DEALERS 2018 5TH INTERNATIONAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS CONFERENCE
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİNDE VERİ TEKİLLEŞTİRME 2018 III. KAORU ISHIKAWA BUSINESS ADMISNISTRATION AND ECONOMY CONGRESS OCTOBER 19-21, 2018 CAPPADOCIA TURKEY
A REVIEW OF DATA MINING TECHNIQUES APPLIED TO HEALTH DATA 2017 4TH INTERNATIONAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS CONFERENCE
COMPARISON OF STRUCTURAL MODELS IN RESPECT OF TAM IN OFFERING HIMS AS A SOFTWARE SERVICE A CASE OF ASSOCIATIONS OF STATE HOSPITALS 2015 2. WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLICHES FORUM: İT UND INNOVATIONSMANAGEMENT - DEUTSCHE UND TÜRKISCHE PERSPEKTIVEN FÜR DEN VVISSENSCHAFTLICHEN DISKURS UND ZUR ERSCHLIE&UNG VON PRAXISRELEVANTEN ERFOLGSPOTENZIALEN
COMPARISON OF STRUCTURAL MODELS IN RESPECT OF TAM IN OFFERING HIMS AS A SOFTWARE SERVICE A CASE OF ASSOCIATIONS OF STATE HOSPITALS 2015 E2E CONFERENCE BUILDING BRIDGES ON SCIENCES
Ulusal kongre, sempozyum, panel ve çalıştay gibi bilimsel toplantı ve etkinliklerde sözlü olarak sunulan ve tam metinli olarak yayımlanan bildiri
Bildiri Adı Yılı Etkinlik Adı
KABLOLU VE KABLOSUZ YEREL ALAN AĞLARINDA YEŞİL BİLGİ İŞLEM TEKNOLOJİLERİNİN KULLANIMI 2015 2. ULUSAL YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ KONGRESİ
SERVİS ODAKLI MİMARİ İLE ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ ÜZERİNDEN AKILLI KART TALEPLERİNİN ALINMA SÜREÇLERİNİN GELİŞTİRMESİ 2015 2. ULUSAL YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ KONGRESİ
HASTANE BİLGİ SİSTEMLERİNİN BULUT BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNE GEÇME KARARININ TEKNOLOJİ KABUL MODELİ EKSENİNDE BELİRLENMESİ 2015 2. ULUSAL YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ KONGRESİ
YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİNİN YEREL EKONOMİLERE ETKİSİ GÜMÜŞHANE İLİNDE BİR UYGULAMA 2011 ÜÇÜNSÜ YEREL EKONOMİLER KONGRESİ
YEREL KALKINMA AÇISINDAN E TİCARETİN ÖNEMİ GÜMÜŞHANE İLİNDE BİR ARAŞTIRMA 2012 IV. YEREL EKONOMİLER KONGRESİ
DIJITAL DÖNÜŞÜMDE METAL YAKALILAR VE ROBOTIK SÜREÇ OTOMASYONU UYGULAMASI: WEB SCRAPING 2022 CONGRESS OF AIRTIFICIAL INTELLIGENCE-HUMAN INTERACTION IN BUSINESS AIHB-2022
SERVİS ODAKLI MİMARİ İLE ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ ÜZERİNDEN AKILLI KART TALEPLERİNİN ALINMA SÜREÇLERİNİN GELİŞTİRMESİ 2015 2. ULUSAL YÖNETIM BILIŞIM SISTEMLERI KONGRESI
SERVIS ODAKLI MIMARI ILE ÖĞRENCI BILGI SISTEMI ÜZERINDEN AKILLI KART TALEPLERININ ALINMA SÜREÇLERININ GELIŞTIRMESI 2015 II. ULUSAL YÖNETIM BILIŞIM SISTEMLERI KONGRESI
YÖNETIM BILIŞIM SISTEMLERININ YEREL EKONOMILERE ETKISI GÜMÜŞHANE İLINDE BIR UYGULAMA 2011 3. YEREL EKONOMILER KONGRESI
YEREL KALKINMA AÇISINDAN E TICARETIN ÖNEMI GÜMÜŞHANE İLINDE BIR ARAŞTIRMA 2012 4. YEREL EKONOMILER KONGRESI
HASTANE BILGI SISTEMLERININ BULUT BILIŞIM TEKNOLOJILERINE GEÇME KARARININ TEKNOLOJI KABUL MODELI EKSENINDE BELIRLENMESI 2015 2. ULUSAL YÖNETIM BILIŞIM SISTEMLERI KONGRESI