Doktor Öğretim Üyesi MEHMET ZAHİD ECEVİT

Doktor Öğretim Üyesi MEHMET ZAHİD ECEVİT

  Doktor Öğretim Üyesi İşletme Yönetimi Pr. - Doktor Öğretim Üyesi Erdek Meslek Yüksekokulu - Doktor Öğretim Üyesi Erdek Meslek Yüksekokulu - Yüksekokul Müdürü İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu - Yönetim ve Organizasyon Bölümü - Bölüm Başkanı

BAĞLI BİRİMLER

ERDEK MESLEK YÜKSEKOKULU DOKTOR ÖĞRETIM ÜYESI
BANDIRMA MESLEK YÜKSEKOKULU DOKTOR ÖĞRETIM ÜYESI
YÖNETIM VE ORGANIZASYON BÖLÜMÜ BÖLÜM BAŞKANI
İÇ KONTROL İZLEME VE YÖNLENDIRME KURULU
ERDEK MESLEK YÜKSEKOKULU YÜKSEKOKUL MÜDÜRÜ
İŞLETME YÖNETIMI PR. DOKTOR ÖĞRETIM ÜYESI