Doktor Öğretim Üyesi MEHMET ZAHİD ECEVİT

Doktor Öğretim Üyesi MEHMET ZAHİD ECEVİT

  Doktor Öğretim Üyesi İşletme Yönetimi Pr. - Doktor Öğretim Üyesi Erdek Meslek Yüksekokulu - Doktor Öğretim Üyesi Erdek Meslek Yüksekokulu - Yüksekokul Müdürü İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu - Yönetim ve Organizasyon Bölümü - Bölüm Başkanı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ - İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ - İŞLETME BÖLÜMÜ - - ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ (2010-2019)
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ - BANDIRMA MESLEK YÜKSEKOKULU - YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ - - DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ (2019-)